Priser og tilskud

Der udfyldes en ansættelsesaftale mellem forældre og dagplejer omkring pasning af barnet.

Prisen for en fuldtidsplads er 2088 kr + det kommunale tilskud på 5662 kr ; ialt 7750 kr

( der betales for alle 12 mdr )

Jeg kan også tilbyde deltidspladser til en lavere pris

Der ydes også søskenderabat på samme måde som i en kommunal dagpleje.